Kezdőlap
https://kozmetikusképzés.hu/

Részlet a kozmetikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 815 02
 
Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kozmetikus
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
 
 
EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: –
 
Bemeneti kompetenciák: –
 
Szakmai előképzettség: 52 815 02 Gyakorló kozmetikus
 
Előírt gyakorlat: –
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 
Elméleti képzési idő aránya: 20%
 
Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
 
 
 
PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
A B C
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
5212 Kozmetikus Sminkes
Kozmetikus
 
 
 
A szakképesítés-ráépülésmunkaterületének rövid leírása:
 
A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc-és testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 
-    kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel
-    diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezelni
-    professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és kiválasztani a bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt
-    kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
-    speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
-    megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt venni
 
 
Kapcsolódó szakképesítések
 
A B C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
52 815 02 Gyakorló kozmetikus szakképesítés
 
 
 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
A B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
11246-12 Bőrtípusok és rendellenességek
11247-12 Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések
11248-12 Speciális kozmetikai eljárások
 
 
 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
Saját modell kezelési tervének leadása a szakmai vizsga gyakorlati része előtt maximum két, minimum egy héttel.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
A B C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
11246-12 Bőrtípusok és rendellenességek gyakorlat, szóbeli
11247-12 Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések gyakorlat, szóbeli
11248-12 Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat, szóbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1 oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:
Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok meghatározása a szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezelés-sorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása.
Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt hatása valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok.
A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik – aki a modellt biztosította, és aki diagnosztizálta.
 
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülés 30 perc, a többi idő a vizsgacsoport értékelése)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az adott bőrtípus/rendellenesség esetében. A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai.
A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő/vagy vaposon, mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg arcvasaló/vagy termovasaló.
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)
A vizsgafeladat aránya: 10%
 
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás helyspecifikusan, elbocsájtó smink készítése. A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás műveletnél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben masszázs után történik.
 
(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján történik, melyet a vizsgázó előre elkészített és beadott.) 
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)
A vizsgafeladat aránya: 15 %
 
 
D) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon/vagy speciális arc és/vagy testkezelés saját modellen
 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó legkésőbb a vizsgára jelentkezésig eldönti, mely vizsgafeladatot kívánja elvégezni a vizsgán. A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a vizsgázónak kell gondoskodni. A speciális testkezeléshez az elektrokozmetikai készüléket a képzőnek/vizsgaszervezőnek kell biztosítani, az egyéb eszközökről és anyagokról a vizsgázó gondoskodik. Speciális testkezelésnek az alábbi kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, body wrapping, vákuum-készülék, interferencia/vagy ingeráramú készülék. Speciális arckezelésnek SPA, lifting, vagy hámlasztó kezelés minősül, különleges hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően.
 
 
A vizsgafeladat időtartama: 200 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
 
Gyakorlati feladatonként a megadott idő maximum 12 fős vizsgacsoportokra vonatkozik.
A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. 
 
 
Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 530 perc
Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 55%
 
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
 
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban:
 
Bőrtípusok és rendellenességek:                       70%
Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések: 20%
Speciális kozmetikai eljárások:                         10%
lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia:          60%
anyagismeret és kémia:                  30%
elektrokozmetika:                           10%
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban:
 
Bőrtípusok és rendellenességek:                       80%
Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések: 10%
Speciális kozmetikai eljárások:                         10%
lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia:          50%
anyagismeret és kémia:                  40%
elektrokozmetika:                           10%
 
A tételsor szituációkat tartalmaz, amelyhez minél több féle szakmai tartalmat kell rendelni. A tételsor része kell, hogy legyen a fontosabb rendellenességek, elváltozások felismerése és jellemzése, valamint receptúrák felismerése és elemzése. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 Részlet a kozmetikus szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Kozmetikus, Gyakorló kozmetikus, Sminkes, Bőrtípusok és rendellenességek, Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések, Speciális kozmetikai eljárások,